Regioner

Foreningens Regioner er geografisk bestemte enheder inden for Dansk Projektledelse, hvis sigte er at fremme udviklingen af mere kompetent ledelse af projekter i de pågældende regioner. DPL's regioner følger den nye regionsopdeling i Danmark henholdsvis Færøerne og Grønland

Aktiviteterne i en region forestås af en valgt regionalgruppe på ca. fem personer.

Den samlede årlige indsats i en region håndteres som et udviklingsprogram – med mål, hovedtidsplan, organisering og budget. Der udarbejdes en programplan, der gælder for kalenderåret.

Følgende regionale enheder er etableret: 

  • Region Nord – dækkende Nord- og Nordvestjylland
  • Region Midt – dækkende Midtjylland
  • Region Syd – dækkende Fyn og Sydjylland
  • Region Færøerne
  • Region Grønland