Ændringer i foreningens bestyrelse

To nye bestyrelsesmedlemmer tiltræder august 2012

Grundet ændrede arbejdssituationer har to af vores tidligere bestyrelsesmedlemmer valgt at fratræde, hvilket giver os mulighed for at tilføje to nye.

Vi siger derfor mange tak til Hanne Dorthe Sørensen og Martin Kaasgaard for deres arbejde i foreningens bestyrelse indtil nu og byder velkommen til Conny Wagner Christophersen og Djon Lind Andersen, som tiltræder.

Conny arbejder til daglig i NCC og Djon i Atkins Danmark.

Du kan læse mere om de tiltrædende bestyrelsesmedlemmer i kandidatbeskrivelsen 2012

Vil du se den nuværende sammensætning af vores bestyrelse - klk her