IPMA Certificering

Få en uvildig vurdering af dine kompetencer gennem internationalt funderet system med fire niveauer

Dansk Projektledelse certificerer projektledere i henhold til procedurer og indhold, som er udviklet og valideret af International Project Management Association (IPMA). Det betyder, at du som IPMA Certificeret projektleder er internationalt anerkendt. Det samlede certificerings-program omfatter fire niveauer:

De forkortede betegnelser på de fire certifikater er: IPMA D, IPMA C, IPMA B og IPMA A. Alle titlerne er registreret.

IPMA Certificering ® går ud på at teste projektlederens kompetencer i at lede projekter, herunder teste projektlederens evne til at anvende viden og erfaring på en hensigtsmæssig måde.

Ved udgangen af 2013 har mere end 6000 projektledere deltaget i IPMA Certificering i Danmark.

Beståede kandidater må anvende følgende logoer, afhængigt af deres certificeringsniveau:

IPMA Certificering på engelsk gennemføres i samarbejde med certificeringsorganisationerne i Sverige og Norge.