IPMA Certificering

Få en uvildig vurdering af dine kompetencer gennem internationalt funderet system med fire niveauer

Dansk Projektledelse certificerer projektledere i henhold til procedurer og indhold, som er udviklet og valideret af International Project Management Association (IPMA). Det betyder, at du som IPMA Certificeret projektleder er internationalt anerkendt. Det samlede certificerings-program omfatter fire niveauer:

De forkortede betegnelser på de fire certifikater er: IPMA D, IPMA C, IPMA B og IPMA A. Alle titlerne er registreret.

IPMA Certificering ® går ud på at teste projektlederens kompetencer i at lede projekter, herunder teste projektlederens evne til at anvende viden og erfaring på en hensigtsmæssig måde.

Mere end 6500 projektledere har deltaget i IPMA Certificering i Danmark.

IPMA Certifiering bliver brugt på tværs af brancher og både i den private og offentlige sektor.

Her er logoer fra nogle af de store brugere af IPMA Certificering: