Foreningens direktør og sekretariat

Herunder kan du se en oversigt over foreningns direktør og de ansatte i sekretariatet

Morten Fangel
Direktør
Tlf: 48241488
Foreningen generelt
Jesper Garde Schreiner
Annemarie Fjeldborg
Louise H. Kærbo