Bliv en mere kompetent projektleder

Dansk Projektledelse har en lang række tilbud til dig, som vil blive mere kompetent som projektleder

Du ønsker som projektleder inspiration til at udøve bedre ledelse af egne projekter – og at udvikle dine egne kompetencer. Det kan vi i Dansk Projektledelse hjælpe dig med på mange måder – klik direkte videre fra oversigten til, hvor du finder udførligt materiale:

  • Selv-vurdering af kompetencer. Har du brug for at vide, hvor du står og hvor du skal hen mht. dine kompetencer som projektleder, anbefaler vi at bruge værktøjet ”Kompetencer i Projektledelse” – også kaldet den danske National Competence Baseline, NCB.
  • Litteratur om projektledelse. Vi ajourfører løbende en samlet oversigt over bøger om projektledelse på dansk. Desuden er med udgangspunkt i NCB’en foretaget en karakterisering af indholdet i tyve bøger. Vi udgiver også bøger baseret på indlæg ved vore symposier – den seneste ”Ledelse af projekter – hele vejen rundt”.
  • Tidsskriftet Projektledelse. Udkommer kvartalsvis og udsendes til medlemmer. Bestil eksempelvis temanummer om virtuel projektledelse eller om projektledelse i kommuner og regioner som prøveeksemplar.
  • Artikeldatabase om projektledelse. Tidsskriftets brede spekter af artikler er samlet i en database, hvor du blandt andet kan søge med udgangspunkt i NCB’ens kompetenceelementer. Er forbeholdt medlemmer. 
  • Uddannelser i projektledelse. Foreningen administrerer på vegne af International Project Management Association, IPMA en ordning for IPMA Registrering af uddannelser. Se hvilke af foreløbigt otte uddannelser, der dækker hvilke kompetenceelementer i NCB’en.
  • Seminarer om projektledelse. Vi arrangerer halvdagsseminarer om en bred vifte af aktuelle udfordringer – med høj grad af deltager involvering. Rabat pr. seminar for medlemmer på omkring et halvt årskontingent.
  • IPMA Advanced Courses. Kurserne er et unikt tilbud til erfarne projektledere og tilbyder bl.a. følgende kurser: ”How to manage project opportunity and risk”, ”Intercultural management competence for project success” og ”Leading projects from a distance”. Læs mere om den mangeårige succes med kurserne og hvordan du tilmelder dig.
  • Symposier om Projektledelse. Vi afholder hvert år unikke konferencer, hvor omkring tyve halvdagsseminarer afholdes parallelt over to dage. Det næste symposium afholdt den 8.-9. juni 2016.
  • IPMA Certificering af projektledere. Foreningen administrerer på vegne af International Project Management Association, IPMA en niveaudelt ordning for IPMA Certificering af projektledere. Ud over at føre frem til en formel certificering er processen tilrettelagt så deltagelsen i sig selv muliggøre et kompetenceløft. Gennemføres på dansk eller engelsk.
  • Medlem af projektledernetværk. Som medlem af Dansk Projektledelse opfatter vi dig som deltager i et projektnetværk. Du modtager løbende nyhedsmails, inviteres til regionale gå-hjem-møder, opfordres til at melde dig ind i foreningens LinkedIn gruppe og får tilbud om at danne netværksgrupper. Læs mere om medlemsfordele og indmeldelse her.