Få mere styr på projektvirksomheden

Dansk Projektledelse har en lang række tilbud til dig, som vil have mere styr på projektvirksomheden

Du ønsker som programleder, porteføljeleder eller virksomhedsleder inspiration til at udøve bedre ledelse af porteføljer af programmer og projekter samt at opnå bedre samspil mellem strategier og projekter. Det kan vi i Dansk Projektledelse hjælpe dig med på mange måder – klik direkte videre fra oversigten til hvor du finder udførligt materiale:

  • Udviklingsgruppe om porteføljeledelse. I efteråret 2011 var foreningens fælles tema porteføljeledelse, som er behandlet ved en række artikler, seminarer og gå-hjem-møder. Som opfølgning er etableret en udviklingsgruppe om emnet. Se her hvis du ønsker at blive holdt orienteret om emnet eller som medlem af foreningen ønsker at være med i udviklingsgruppen. 
  • Seminarer om projektvirksomhed. Vi arrangerer halvdagsseminarer om en bred vifte af aktuelle udfordringer – med høj grad af deltager involvering. Rabat pr. seminar for medlemmer svarende til omkring et halvt årskontingent.
  • Gå-hjem-møder om projektvirksomhed. Gratis gå-hjem-møder for medlemmer afholdt i virksomheder er et tilbud om erfaringsudveksling og udbygning af dit netværk. Du kan også afholdelse et sådant møde, hvor du sætter dagsordenen for hvilke emner, I vil sparre om ved i mødet. 
  • Tidsskriftet Projektledelse. Udkommer kvartalsvis og udsendes til medlemmer. Bestil eksempelvis temanummer om porteføljeledelse eller om projektledelse i kommuner og regioner som prøveeksemplar.
  • Artikeldatabase om projektvirksomhed. Tidsskriftets brede spekter af artikler er samlet i en database, hvor du blandt andet kan søge med udgangspunkt i de kompetenceelementer, der er beskrevet i den danske National Competence Baseline, NCB. Heri er bl.a. 36 artikler om porteføljeledelse, 15 om programledelse, 9 om styregrupper og meget andet. Artikeldatabasen er forbeholdt medlemmer.
  • Litteratur om projektvirksomhed. Vi ajourfører løbende en samlet oversigt over bøger om ledelse af projekter på dansk. Desuden er med udgangspunkt i NCB’en foretaget en karakterisering af indholdet i tyve bøger. Vi udgiver også bøger baseret på indlæg ved vore symposier – senest ”Ledelse af projekter – hele vejen rundt” med 4 ud af 1 kapitler om at lede og udvikle virksomhedens projektprocesser.
  • IPMA Advanced Courses for erfarne. Omfatter unikt tilbud til erfarne program- og porteføljeledere samt virksomhedsledere og tilbyder bl.a. følgende kurser: ”Programme management to innovate effectively” og ”Managing the corporate project portfolios”. Læs mere om den mangeårige succes med kurserne og hvordan du tilmelder dig.
  • Symposier om Projektledelse. Vi afholder hvert år unikke konferencer, hvor omkring tyve halvdagsseminarer afholdes parallelt over to dage. Det næste symposium afholdes den 8.-9. juni 2016.
  • IPMA Certificering af projektledere. Foreningen administrerer på vegne af International Project Management Association, IPMA en niveaudelt ordning for IPMA Certificering. Ved at bruge IPMA Certificering fremmer du kompetencen hos den enkelte projektleder – og en fremmer rigtig bemanding af de enkelte projekter. På Niveau A bliver du certificeret på kompetencer i program- og porteføljeledelse.
  • Medlem af projektledernetværk. Som medlem af Dansk Projektledelse bliver man opfatter som deltager i et projektnetværk. Ved at tegne gruppemedlemskab fremmer du at jeres projektledere og andre løbende bliver inspireret til bedre ledelse af projekter. I modtager løbende nyhedsmails, inviteres til regionale gå-hjem-møder, opfordres til at melde dig ind i foreningens LinkedIn gruppe og får tilbud om at danne netværksgrupper. Læs mere om medlemsfordele og indmeldelse her.