Tag del i at udvikle professionen

Dansk Projektledelse har en lang række tilbud til dig, som vil udvikle projektledelesprofessionen

Du ønsker som nøgleperson eller som konsulent inspiration til at udvikle ledelsen af projekter og af projektvirksomheden, herunder kompetenceudvikling og opnåelse af synlighed. Det kan vi i Dansk Projektledelse hjælpe dig med på mange måder – klik direkte videre fra oversigten til hvor du finder udførligt materiale:

 • Inspiration til satsning på bedre projektledelse. I foreningen arrangerer vi halvårlige inspirationsmøder for nøglepersonerne bag tiltag til at forbedre ledelsen af projekter i en virksomhed. Ved møder udveksles erfaringer om mulige forbedringstiltag. Se mere i vores arrangementskalender
 • Udviklingsgrupper om projekthåndtering. Vi fremmer udviklingen af vores profession ved at etablere og støtte faglige grupper, der fokuserer på et aspekt af at lede projekter og projektvirksomhed. Tre eksempler er grupper om porteføljeledelse, om projektstyring og om ledelse af store projekter. Se her hvis du ønsker at blive holdt orienteret om emnerne. Som medlem af foreningen kan du også ønsker at være med i en af grupperne eller tage initiativ til en ny gruppe.
 • Seminarer om projektvirksomhed. Vi arrangerer halvdagsseminarer om en bred vifte af aktuelle udfordringer – med høj grad af deltager involvering. Vi opfordrer dig til at komme med forslag til emner for nye seminarer eller tilbyde indlæg ved et seminar. Det giver dig en platform for at debattere den nyeste viden med deltagerne.
 • Artikler til tidsskriftet Projektledelse. Vi udgiver kvartalsvis et anerkendt tidsskrift, som udsendes til medlemmer og andre målgrupper. Vi opfordrer dig til at bidrage med artikler – og på den måde både påvirke faget og gøre dig og din virksomhed mere synlig i forhold til god projektledelse.
 • Artikeldatabase om projekthåndtering. Tidsskriftets brede spekter af artikler er samlet i en database, hvor du blandt andet kan søge med udgangspunkt i de kompetenceelementer, der er beskrevet i den danske National Competence Baseline, NCB. Artikeldatabasen er forbeholdt medlemmer.
 • Litteratur om projektvirksomhed. Vi ajourfører løbende en samlet oversigt over bøger om ledelse af projekter på dansk. Desuden er med udgangspunkt i NCB’en foretaget en karakterisering af indholdet i tyve bøger. Vi udgiver også bøger baseret på indlæg ved vore symposier – senest ”Ledelse af projekter – hele vejen rundt”.
 • Research & development website. Vi har etableret et engelsksproget website til fremme af kommunikation mellem forskere inden for projektledelse – og deres kommunikation med projektledere. Bl.a. omfatter sitet udvalgte engelsksprogede artikler.
 • International Journal of Project Management. Som medlem kan du til en meget favorabel pris tegne abonnement på det mest anerkendte tidsskrift om projektledelsen. Det udgives af International Project Management Association, IPMA.
 • IPMA Advanced Courses for erfarne. Omfatter unikt tilbud til erfarne projektledere, undervisere og konsulenter og der tilbydes en bred vifte af op til ni kurser. Læs mere om den mangeårige succes med kurserne og hvordan du tilmelder dig.
 • Symposier om Projektledelse. Vi afholder ca. hvert andet år unikke konferencer, hvor omkring tyve halvdagsseminarer afholdes parallelt over to dage. Det næste symposium afholdes den 8.-9. juni 2016. 
 • Assessor for IPMA Certificering. Er du IPMA Certificeret på Niveau C, B eller A har du mulighed for at ansøge om at blive assessor i certificeringsordningen. Ud over selve arbejde som assessor i sig selv er udbytterigt også i forhold til din egen kompetenceudvikling vil du som assessorer indgå i et netværk med de op mod tres andre assessorer i Danmark.
 • Medlem af projektledernetværk. Som medlem af Dansk Projektledelse og bidragyder opfatter vi dig som en del af netværket af foreningsaktive. De aktive tilbydes desuden gratis deltagelse i seminarer og inviteres til halvårlige sessioner forbeholdt de aktive. Rollen som aktiv giver dig desuden mulighed for at blive endnu mere synlig i vores store netværk.