Foreningens bestyrelse

Herunder kan du se en oversigt over vores bestyrelse, som er valgt for to-årige perioder

De enkelte bestyrelsesmedlemmers mærkesager fremgår af kandidatbeskrivelserne fra hhv. 2015 og 2016.

Lasse Made
KMD
Intern revisor i Dansk Projektledelse
Genvalgt i 2016
Djon Lind Andersen
Atkins Danmark
Genvalgt i 2015
Dorte Havshøj
CGI
Genvalgt i 2015
Jesper Platz Helles
Rambøll Global IT
Genvalgt i 2015
Louise Petersen Borrit
KMD
Valgt i 2015
Søren Blicher Terp
KMD
Genvalgt i 2016
Anne Mette Skovsen
promentum
Valgt i 2016