Foreningens bestyrelse

Herunder kan du se vores bestyrelse, som er valgt for to-årige perioder

De enkelte bestyrelsesmedlemmers mærkesager fremgår af kandidatbeskrivelserne fra hhv. 2016 og 2017.

Djon Lind Andersen
Atkins Danmark
Formand for bestyrelsen
Genvalgt i 2017
Lasse Made
KMD
Intern revisor i Dansk Projektledelse
Genvalgt i 2016
Dorte Havshøj
Dansk Supermarked Group
Genvalgt i 2017
John Holst
Siemens A/S
Valgt i 2017
Peter Kestenholz
Projectum
Valgt i 2017
Søren Blicher Terp
KMD
Genvalgt i 2016
Anne Mette Skovsen
Modus+
Valgt i 2016