Foreningens bestyrelse

Herunder kan du se en oversigt over vores bestyrelse, som er valgt for to-årige perioder

De enkelte bestyrelsesmedlemmers mærkesager fremgår af kandidatbeskrivelserne fra hhv. 2014 og 2015.

Annette Bech
Banedanmark
Formand
Genvalgt i 2014
Lasse Made
KMD
Intern revisor i Dansk Projektledelse
Genvalgt i 2014
Djon Lind Andersen
Atkins
Genvalg i 2015
Dorte Havshøj
CGI
Genvalgt i 2015
Jesper Platz Helles
Rambøll Global IT
Genvalgt i 2015 - holder orlov første halvdel af 2015
John Holst
Siemens
Valgt i 2014
Louise Petersen Borrit
KMD
Valgt i 2015
Søren Blicher Terp
KMD
Valgt i 2015