Kompetencer i projektledelse

Vores selvurderingsværktøj, som også fungerer som National Competence Baseline (NCB) i Sverige og Norge

Som afsæt for at blive endnu bedre til projektledelse, kan det være nyttigt, at afklare dine nuværende kompetencer i at lede et projekt. En sådan afklaring opnår du ved at bruge bogens udførlige værktøjer til kompetencevurdering.

Indholdet er en dansk National Competence Baseline for projektledelse - forkortet NCB.

Kompetencevurderingen kan foretages individuelt, samtidigt af en gruppe projektledere eller som led i IPMA Certificering af projektledere.

Kompetent projektledelse forudsætter en kombination af ledelsesadfærd, metodeanvendelse og erfaringsanvendelse, hvilket er gengivet på forsiden og i bogens opbygning.

Læs mere om, hvordan du kan øge dit udbytte af selvvurderingsværktøjet "Kompetencer i projektledelse" i PDF-brochuren her

NCB'en findes i to udgaver:

"Kompetencer i projektledelse" på dansk.

ISBN 978-87-88361-01-8.

 

"Competencies in Project Management" på engelsk
som udgives i samarbejde med den norske og
den svenske projektforening.

ISBN 978-87-88361-06-3

 

Begge udgivelser er en konkretisering af den International Competence Baseline (ICB), som er udgivet af IPMA, International Project Management Association.

 

Oplysninger om priser og mulighed for bestilling