Symposiet Projektledelse 2015

Bliv bedre til ledelse af projekter - lær af de bedste på 2 dage!

Sæt allerede nu X ved næste udgave af Symposiet Projektledelse, som afholdes den 8.-9. juni 2016 hos IDA Mødecenter i København. Mere information om programmet offentliggøres i slutningen af 2015.

Symposiet Projektledelse 2015 blev afholdt den 20.-21. maj 2015 i IDA Mødecenter i København.

Fokus ved symposiet 2015 var at fremme, at vi gennem ledelse af projekter skaber mere værdi. Det gælder umiddelbart værdien eller udbyttet for brugere af projektets resultat i bred betydning. Midlet hertil er, at ledelsesindsatsen i projektet skaber værdi – i form af eksempelvis, fælles forståelse, overblik, læring, engagement og opbakning. Tesen bag temaet er, at vi bliver endnu bedre til ledelse af projekter, hvis fokus forskydes fra hvordan projektledelse mod hvorfor projektledelse.

Vi samlede 252 projektinteresserede fra både offentlige og private organisationer til 2 inspirerende dage med fokus på fagligt udbytte og netværk.

Læs mere Symposiet 2015, og se endelige program i Programbrochuren.

Programmet blev i 2015 udarbejdet i samarbejde med de øvrige nordiske projektforeninger