Udvikling

Foreningens mål er at fremme kompetent og værdiskabende projektledelse. Vi ser støtte til interessegrupper om flest mulige emner indenfor projektledelse som et middel til at nå vores mål

Dansk Projektledelse fremmer kompetent projektledelse ved at iværksætte og sponsorere interessegrupper, som udvikler deltagerne i de enkelte grupper og fører til resultater, der er til gavn for medlemmerne og faget som helhed. Deltagelse i en af grupperne forudsætter medlemsskab af foreningen.

Projektstyringsgruppen har til formål at sætte fokus på udvikling af projektstyringskompetencer - også i en global kontekst. Gruppen har som sin målsætning, at udvikle og stimulere tendenser indenfor styringsmodeller og metoder, der primært understøtter disciplinerne: tidsplanlægning, budgettering, risikoanalyser, performance måling, og projektrapportering. I forlængelse heraf skal gruppen tillige sikre formidling af Lessons Learned indenfor projektstyringsdisciplinerne og udvikle Best Practices for projektstyring som en profession.

Porteføljegruppe (beskrivelse under udarbejdelse)


Forskningsgruppen fremmer forskning og viden inden for projektledelse. Formålet er at bygge bro mellem teori og praksis ved  at formidle nye forskningsresultater til projektledere og andre praktikere. Vi arbejder for at etablere netværk på tværs af forsknings- og uddannelsesinstitutionerne og Dansk Projektledelses medlemsvirksomhederne, udbrede viden om projektledelse og fremme forskningen på området.

Udviklingsgruppen - ledelsen under forandring drøfter temaet om "det nye forandringsparadigme for proejktledelse", som indholder en konvergens mellem klassisk linjeledelse, forandringsledelse og projekt-/programledelse, en tæt integration mellem teknisk forandringsledelse (strukturforandring) og mental forandringsledelse (kulturforandring), og en bevægelse fra ledere til ledelse, fra individ til team.

Metodegruppen fokuserer på at forvalte, videreudvikle og fremme anvendelsen af den danske National Competence Baseline (NCB), som er udgivet på dansk - og på engelsk i samarbejde med foreningerne for projektledelse i Norge og Sverige.