Udvikling

Foreningens mål er at fremme kompetent og værdiskabende projektledelse. Vi ser støtte til udviklingsgrupper om flest mulige emner indenfor projektledelse som et middel til at nå vores mål

Dansk Projektledelse fremmer kompetent projektledelse ved at iværksætte og sponsorere udviklingsgrupper, som inspirerer og udvikler deltagerne i de enkelte grupper og fører til resultater, der er til gavn for medlemmerne og faget som helhed. Deltagelse i en af grupperne forudsætter medlemsskab af foreningen.

Forskningsgruppen fremmer forskning og viden inden for projektledelse. Formålet er at bygge bro mellem teori og praksis ved  at formidle nye forskningsresultater til projektledere og andre praktikere. Vi arbejder for at etablere netværk på tværs af forsknings- og uddannelsesinstitutionerne og Dansk Projektledelses medlemsvirksomhederne, udbrede viden om projektledelse og fremme forskningen på området.

Udviklingsgruppen - ledelse under forandring drøfter temaet om "det nye forandringsparadigme for projektledelse", som indholder en konvergens mellem klassisk linjeledelse, forandringsledelse og projekt-/programledelse, en tæt integration mellem teknisk forandringsledelse (strukturforandring) og mental forandringsledelse (kulturforandring), og en bevægelse fra ledere til ledelse, fra individ til team.