Kompetenceudvikling

Anbefalinger til hvordan kompetenceudvikling kan foregå og nyttige redskaber

Som projektleder bruger du kompetencer inden for både metoder og adfærd for at sikre dit projekts succes. Desuden trækker du på de erfaringer, du har opbygget gennem tidligere opgaver og udfordringer. Illustrationen herunder er hentet fra vores selvvurderingsværktøj "Kompetencer i projektledelse", som er et godt redskab til at klarlægge dine kompetencer inden for projektledelse.

Helt konkret kan et resultat af din anvendelse af selvvurderingsværktøjet være en afklaring af dine hidtidige tiltag for kompetenceudvikling. Værktøjet kan også hjælpe dig til at få udarbejdet en udviklingsplan for dine fremtidige tiltag.  

Afklaringen af kompetencer kan give et billede af, at der er behov for uddannelse. I IPMA Registreringen er indholdet af en række danske uddannelser i projektledelse klassificeret iht. kompetenceelementerne i "Kompetencer i projektledelse" og hjælper til at vælge netop den uddannelse, som vægter de emner, du har brug for at fokusere på.

Et andet værktøj til kompetenceudvikling er selvstudier af litteratur, hvorfor vi har udarbejdet lister over bøger på både dansk og engelsk. For udvalgte bøger er der endvidere lavet en indeksering af bogens indhold i forhold til elementerne i "Kompetencer i projektledelse".

Foreningen har som supplement udgivet egne bøger, dem kan du læse om under "DPLs publikationer".

Søger du viden inden for specifikke emner eller elementer i "Kompetencer i projektledelse" er vores artikeldatabase en god mulighed for, at du kan udvide dine kompetencer inden for specifikke områder. Artikeldatabaserne er også anvendelige, hvis du blot leder efter inspiration generelt indenfor projektledelse.

Har du brug for et samlet overblik over projektledelseskompetencer i din virksomhed kan det elektroniske værktøj NCB360grader være en stor hjælp. 

Vi har desuden udviklet et værktøj til at belyse, hvilken værdi ledelsesprocesserne i et projekt frembringer.

 

Endelig har vi listet en række andre udviklingsmuligheder til inspiration for din planlægning af din kompetenceudvikling.

 

Læs også om vores værktøjer til kompetenceudvikling i artiklen her - og gå på en videre opdagelse på vores website.